Διοικητικό Συμβούλιο

                                  Πρόεδρος :  ΛΥΚΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                   Α' Αντιπρόεδρος :  ΚΑΤΣΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                   Β' Αντιπρόεδρος :  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

                                   Γραμματέας :  ΚΕΛΠΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                   Αναπληρωτής Γραμματέας :  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                   Ταμίας :  ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

                                   Αναπληρωτής Ταμίας :  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                   Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων : ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                   Αναπληρωτής Δημοσίων Σχέσεων :  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

                                   Υπεύθυνος Φανοβαφέων :  ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

                                   Μέλος :  ΜΠΑΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ