Απεργία και Πορεία

Τα μέλη της Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε. μαζί με το Διοικητικό συμβούλιο, συμμετείχαν στην απεργία και στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στις 04/02/2016, με αφορμή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο εξοντώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες.