Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Μηχανημάτων και Μοτοποδηλάτων Ελλάδος (ΟΒΕΑΜΜΕ), είναι μία Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση με την μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Το αρχικό καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 630/1973 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

  Είναι μία από τις παλαιότερες Δευτεροβάθμιες Επαγγελματικές οργανώσεις του Ιδιωτικού τομέα, με μεγάλη προσφορά στους κλάδους που εκπροσωπεί, με συνεχείς παρεμβάσεις στις δημόσιες αρχές προς επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων των μελών της. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Θεσσαλονίκη και τα γραφεία της επί της οδού Μοναστηρίου 69.

  Μέλη της είναι, οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες ενώσεις που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του Βιοτέχνη Επισκευαστή Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών, Μοτοποδηλάτων, Γεωργικών και Δομικών Μηχανημάτων και σήμερα έχει στην δύναμη της 33 σωματεία.

  Σκοπός  της Ομοσπονδίας είναι η διατήρηση, η μελέτη και η προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της. Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, η δε θητεία του είναι τριετής.

Η Ομοσπονδία είναι Μέλος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης CECRA.

  Η Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε. με την μακροχρόνια προσφορά της, συνεχίζει και σήμερα να παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο στα μέλη της όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας.